Betearazpen-prozeduraren ekintzen jakinarazpenak E016000/00024/2021