Betearazpen-prozeduraren ekintzen jakinarazpenak E016000/00014/2021