Betearazpen-prozeduraren ekintzen jakinarazpenak E016000/00012/2021