Betearazpen-prozeduraren ekintzen jakinarazpenak E016000/00010/2021