Ediktua. 2019ko ekonomia-ekitaldiko kontu orokorra jendaurrean jartzea

2020-06-18
Ediktuak

Antsoaingo Udalaren 2019ko Ekitaldi Ekonomikoari dagokion Kontu Orokorraren aldeko txostena egin ondoren, Kontuen Batzorde Bereziak iragarkia argitaratu du Udalbatzaren iragarki-oholean, hamabost egun baliodunez. Epe horretan, interesdunek egoki iritzitako erreklamazioak edo alegazioak aurkeztu ahal izango dituzte.

Horren berri ematen da, Nafarroako Toki Ogasunak arautzen dituen martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 242.3 artikuluarekin bat.