Ediktua. Jarduera sailkatuak. Maria Jesús Catalán Lizarbe

2019-08-09
Ediktuak

Jakinarazten da udal bulegoetan 15 eguneko epean jendaurrean ikusgai egonen dela datozen lerroetan agertzen den espedientea, kaltetu ditzakeenek egoki jotzen dituzten oharrak egin ditzaten.

Sustatzailea: CATALAN LIZARBE MARIA JESUS

Jarduera:    Kafetegia

Lekua:    PLAZA RAFAEL ALBERTI – RAFAEL ALBERTI PLAZA 14

Antsoain, 2019(e)ko agostoren 9(a)