2022ko aurrekontua. Hasierako onespena

2021-12-20

 

 

284. ALDIZKARIA – 2021eko abenduaren 20a

 

Antsoaingo Udalak, 2021eko azaroaren 30ean egin osoko bilkuran, hasiera batean onetsi zituen 2022ko aurrekontu orokor eta bakarra, eta hura betearazteko oinarriak.

Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 202. artikuluan ezarriari jarraikiz, espedientea jendaurrean egonen da 15 egun balioduneko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hasita, herritarrek edo interesdunek aztertu eta bidezko iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten.

Aditzera ematen da, orok jakin dezan.