Jarduera sailkatuak

2020-08-21
Ediktuak

Jakinarazten da udal bulegoetan 15 eguneko epean jendaurrean ikusgai egonen dela datozen lerroetan agertzen den espedientea, kaltetu ditzakeenek egoki jotzen dituzten oharrak egin ditzaten.

Sustatzailea:GESPARKING PAMPLONA 2019 S.L.

Jarduera:    ALOKAIRUKO AUTOENTZAKO APARKALEKUA

Lekua:   Ermitapea kalea, 22

Antsoain, 2020(e)ko agostoren 21(a)