Jarduera sailkatuak

2021-05-18

Jakinarazten da udal bulegoetan 15 eguneko epean jendaurrean ikusgai egonen dela datozen lerroetan agertzen den espedientea, kaltetu ditzakeenek egoki jotzen dituzten oharrak egin ditzaten.

Sustatzailea: XILEMA PROYECTOS

Jarduera: PRESTATUTAKO ELIKAGAIEN PRESTATUA ETA SALMENTA

Lekua: Calle Aizoain-Aitzoain kalea, 10 (9,10 Y 11)

 

Antsoain, 2021eko maiatzaren 18a