Jarduera sailkatuak

2021-05-11
Ediktuak

Jakinarazten da udal bulegoetan 15 eguneko epean jendaurrean ikusgai egonen dela datozen lerroetan agertzen den espedientea, kaltetu ditzakeenek egoki jotzen dituzten oharrak egin ditzaten.

Sustatzailea: SOHOINI SLP

Jarduera: HORTZ KLINIKA

Lekua: Lerin Zeharkalea, 4

Antsoain, 2021eko maiatzaren 11a.