Iragarki ofizialak

Hiri Mugikortasun Iraunkorraren Plana. Hasierako onespena

Espedientea jendaurrean egonen da hilabeteko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, interesdunek azter dezaten eta erreklamazio, kexa edo oharrak aurkez ditzaten. Inork erreklamazio, kexa edo oharrik aurkezten ez badu, Plana behin betiko onetsiko da.

Ediktuak 2021-09-07

(Español) Aprobación inicial de la derogación de la Ordenanza reguladora del Registro de Parejas Estables

Iragarkia Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta iragarki-taulan argitaratu ondoan, espedientea jendaurrean egonen da hogeita hamar egun baliodunean, erabaki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, interesdunek espedientea azter dezaten eta erreklamazioak, kexak eta oharrak aurkez ditzaten. Jendaurreko aldia iraganik, inork ez badu erreklamazio, kexa edo oharrik egiten, behin betiko onetsiko da ...

Ediktuak 2021-09-07