Iragarki ofizialak

Jarduera sailkatuak

Jakinarazten da udal bulegoetan 15 eguneko epean jendaurrean ikusgai egonen dela datozen lerroetan agertzen den espedientea, kaltetu ditzakeenek egoki jotzen dituzten oharrak egin ditzaten. Sustatzailea:GESPARKING PAMPLONA 2019 S.L. Jarduera:    ALOKAIRUKO AUTOENTZAKO APARKALEKUA Lekua:   Ermitapea kalea, 22 Antsoain, 2020(e)ko agostoren 21(a)

Ediktuak 2020-08-21

Iragarki Ofiziala. Ohiko Osoko Bilkura 2020/08/26

OHIKO OSOKO BILKURA  2020/08/26 18:00etan  Udaletxeko Osoko Bilkuren Aretoa, eta indarreko araudiari jarraikiz.   GAI-ORDENA: Aurreko bilkuraren aktaren onespena, hala badagokio. Azkeneko Osoko Bilkuraren ondotik emandako Alkatetza Ebazpenak (zk: 290-414/2020). 2019ko Kontu Orokorra onartzea, hala badagokio. Nafarroako Auzitegi Administratiboaren 874/2020 Ebazpenaren kontrako auzi-administrazio helegitea aurkeztea erabakitzea, hala badagokio. Toki entitateen soberakinaren inguruko mozioa. Premiazko mozioak. Erreguak ...

Ediktua. 2019ko ekonomia-ekitaldiko kontu orokorra jendaurrean jartzea

Antsoaingo Udalaren 2019ko Ekitaldi Ekonomikoari dagokion Kontu Orokorraren aldeko txostena egin ondoren, Kontuen Batzorde Bereziak iragarkia argitaratu du Udalbatzaren iragarki-oholean, hamabost egun baliodunez. Epe horretan, interesdunek egoki iritzitako erreklamazioak edo alegazioak aurkeztu ahal izango dituzte. Horren berri ematen da, Nafarroako Toki Ogasunak arautzen dituen martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 242.3 artikuluarekin ...

Ediktuak 2020-06-18